Emilia Dębkowska

Animatorka gier i zabaw. Ukończyła policealną szkołę jako nauczyciel przedszkola. Posiada uczelniany certyfikat języka angielskiego na poziomie C1. Stosuje bajkoterapię w pracy z dziećmi.

Odpowiedzialna, miła, spontanicznie nawiązuje kontakty z dziećmi. Jest osobą ciepłą z dużą ilością dobrej energii. W pracy z dziećmi przede wszystkim skupia uwagę na ich potrzebach oraz ich zaspokajaniu. Podczas organizowania zajęć kieruje się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie oraz bezpieczeństwo. Troskliwym okiem nadzoruje zabawy dzieci. Jest nie zastąpioną pomocą w organizowaniu życia przedszkolnego.