Nauczyciele

Urszula Zieniewicz ukończyła wyższe studia pedagogiczne na wydziale pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną. Technik fizjoterapii oraz dyplomowany nauczyciel języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w angielskim przedszkolu w Londynie. Po powrocie do Polski założyła własne przedszkole, gdzie głównym celem jest rozwój inteligencji dzieci wszystkimi zmysłami i doświadczanie świata otaczającego. Dba o efektywną komunikację w przedszkolu pomiędzy dziećmi jak i rodzicami. Odbyła wiele szkoleń na temat multisensorycznej nauki języka angielskiego w przedszkolu. Podczas zajęć z dziećmi wzmacnia ich wiarę we własne możliwości, buduje odporność psychiczną uczy współpracy w grupie i jak być kreatywnym, po to aby pewne siebie kroczyły do szkoły.


Emilia Dębkowska – animatorka gier i zabaw. Ukończyła policealną szkołę jako nauczyciel przedszkola. Posiada uczelniany certyfikat języka angielskiego na poziomie C1. Stosuje bajkoterapię w pracy z dziećmi.

Odpowiedzialna, miła, spontanicznie nawiązuje kontakty z dziećmi. Jest osobą ciepłą z dużą ilością dobrej energii. W pracy z dziećmi przede wszystkim skupia uwagę na ich potrzebach oraz ich zaspokajaniu. Podczas organizowania zajęć kieruje się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie oraz bezpieczeństwo. Troskliwym okiem nadzoruje zabawy dzieci. Jest nie zastąpioną pomocą w organizowaniu życia przedszkolnego.