PSZCZOŁY

Pszczółki zauważają, że potrafią więcej i że są otaczane podziwem – nabierają poczucia wartości. Uczymy je samodzielnego myślenia, by były rozważne i potrafiły same znaleźć motywację do działania.

Pielęgnowanie takiego zachowania, w spontaniczny sposób wyrabia w dzieciach poczucie odpowiedzialności i naturalną potrzebę zwracania się ku słabszym i mniejszym. Grupa mieszana wiekowo ma tę zaletę, że „trzon” grupy właściwie nigdy się nie zmienia. Będzie to latami ta sama grupa, przeobrażając się tylko nieznacznie, gdy co roku kilkoro dzieci będzie odchodziło do szkoły, a kilkoro nowych przychodziło. Nowe dzieci bardzo szybko adaptują się i wchodzą w rytm, obserwując i naśladując to, co robią te starsze, dobrze już zaznajomione ze zwyczajami jakie panują w naszym przedszkolu:)

Różnorodność wiekowa wywiera bardzo pozytywny wpływ na rozwój dzieci m.in. wzmacnia wiarę we własne możliwości, uczy pracy w grupie, wzmacnia odporność psychiczną i uczy kreatywności:)