Mateusz Borkowski (Przedszkoliada)

PRZEDSZKOLIADA to ogólnopolski system rozrywki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Naszą DRUŻYNĘ KANGURA prowadzi Mateusz Borkowski, który pracuje zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia promując aktywność fizyczną i zdrowy styl życia od najmłodszych lat. Zajęcia mają na celu przeciwdziałanie otyłości, zapobieganie zwolnieniom z WF, wszechstronny rozwój fizyczny, zabawę poprzez sport i poznanie podstaw piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.