Marcin Ozga (nauczyciel rytmiki)

Jest absolwentem Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (2006) oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kierunku Wokalistyka w zakresie śpiewu solowego (2009). Studia wokalne rozpoczął w klasie prof. nadzw. dr hab. Mikołaja Moroza ukończył je w klasie prof. dr hab. Cezarego Szyfmana.

Po zakończeniu studiów swój warsztat wokalny doskonalił na kursach prowadzonych m.in. przez: Anne Serfińską, Janusza Szroma, Jacka Kotlarskiego, Mieczysława Szcześniaka.

Obecnie prowadzi zajęcia z emisji głosu w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku oraz Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim w Białymstoku. Ponadto prowadzi własną działalność artystyczną w zakresie kształcenia głosu oraz śpiewu solowego. Od 2017 jest współzałożycielem męskiego sekstetu wokalnego Siedem. Jako pedagog, często juror prowadzi wiele warsztatów wokalnych poruszając zagadnienia z nurtu piosenki aktorskiej, estradowej, worship, gospel w kraju i zagranicą. Współpracuje z Białostockim Teatrem Lalek oraz Białostockim Teatrem Dramatycznym.

Marcin Ozga jako wokalista oraz pedagog współpracował z Filharmonią Białostocką, chórem Cantica Cantamus, Hajnowskim Chórem Kameralnym, chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej. Uczestniczył w wielu projektach teatralnych stanowiąc opiekę wokalną aktorów u boku uznanych reżyserów m.in. Katarzyny Deszcz, Wojciecha Szelachowskiego, Marka Gierszała, Wojciecha Kościelniaka, Marii Żynel, Pawła Chomczyka czy Michaela Vogela.