Ewelina Mocarska

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku wydziału pedagogiki i psychologii na kierunku edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Posiada certyfikat z zakresu nowoczesnych strategii edukacyjnych oraz kurs umiejętności wychowawczych. Prowadzi także warsztaty z filcowania.

Doskonali rozwój myślenia naukowego i twórczego poprzez wprowadzenie praktycznych ćwiczeń, eksperymentów i doświadczeń z różnych dziedzin, pozwalających dzieciom poznawać i rozumieć otaczający świat oraz bezpiecznie w nim funkcjonować. Pracowała w Ośrodku Twórczego rozwoju Dzieci i Młodzieży gdzie stosowała gry i zabawy psychologiczne jako metody pracy z dziećmi. Jest kreatywnym nauczycielem stosującym zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz wzmacniające samoocenę dzieci w każdej grupie wiekowej.