"KAŻDE DZIECKO JEST OSOBĄ MAJĄCĄ SWÓJ JĘZYK, UCZUCIA ORAZ NIEPOWTARZALNĄ, UNIKALNĄ OSOBOWOŚĆ I JAKO TAKIE ZASŁUGUJE NA SZACUNEK "

                                                                                Tracy Hogg

 

"UliLand" - Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole :)

Drodzy Rodzice - stawiamy na ogólny rozwój dziecka, pobudzenie do myślenia, działania, ekspresji, samodzielności, ale jednocześnie pracy w grupie, a także na rozwój świadomości kulturowej. Naszym założeniem jest otwartość na odmienność oraz kształtowanie tolerancji wobec innych.

Oferujemy opiekę na wysokim europejskim poziomie.

Poprzez zapewnienie dzieciom atmosfery akceptacji i różnorodności spędzania czasu, stwarzania okazji do osiągnięcia sukcesu, chwalenie i zachęcanie postaramy się o to aby Wasze pociechy, zmotywowane i pewne siebie - mówiły po angielsku.

Nauka języka angielskiego i polskiego w naszym przedszkolu przebiega w sposób naturalny, poprzez naśladownictwo, zabawy, gry oraz wykonywanie czynności dnia codziennego. Dzieci uczą się języka aktywnie, wykorzystując wszystkie zmysły, poprzez naśladowanie osoby dorosłej, poprzez swobodną twórczą zabawę, doświadczenie, rymowanki, działania artystyczne. Uczymy poprzez dobry przykład, a nie pouczanie i odgórne nakazywanie. Dzięki naturalnym zdolnościom dzieci i ich otwartości na świat dźwięków, wczesne „oswajanie” się z językiem pozwala sprawnie nabyć umiejętności komunikacyjne.

Wasze dzieci jeszcze przed rozpoczęciem nauki, znają już wiele angielskich słów, ponieważ słyszą je w życiu codziennym w radiu, telewizji, filmach, piosenkach. Zaczynają w sposób naturalny traktować obecność angielskich słów wokół siebie. Dla nich nie są to już obce słowa, ponieważ uczą się ich w sposób zupełnie nieświadomy.

Pracując w przedszkolu za granicą miałam najlepszą okazję obserwowania zjawiska nauki języka obcego u maluszków. I z własnego doświadczenia wiem, że małe dziecko potrafi opanować jeden lub więcej języków obcych przed ukończeniem 3-go roku życia pomimo złożoności tego procesu. Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka obcego.

W naszej pracy z dziećmi i nauce języka wykorzystujemy to, że maluszki przyswajają wiedzę w sposób naturalny - na tych samych zasadach, na jakich uczą się języka ojczystego. Poprzez ciągłe mówienie w języku angielskim dzieci najpierw osłuchują się z brzmieniem nowych słów, uczą się je rozumieć, a potem za ich pomocą komunikować. Maluchy chłoną wszystko co się wokół nich dzieje. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że dzieci nie od razu będą mówiły po angielsku. Jedne będą powtarzały słówka, śpiewały piosenki już po pierwszych dniach pobytu w naszym przedszkolu, inne po kilku miesiącach.

z

Treści programowe czyli zakres materiału nauczania dobieramy w taki sposób, aby odpowiadały poziomowi intelektualnemu i emocjonalnemu oraz zainteresowaniom dzieci w obrębie bloków tematycznych rozciągniętych w czasie, gdyż dzieci szybciej kojarzą słowa, funkcje i struktury z określonym tematem. Zakres tematów dotyczy bezpośredniego otoczenia dzieci i ich życiowych doświadczeń.

Realizujemy program zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Chcąc stworzyć przyjazną atmosferę i adekwatne warunki do przyswajania przez dzieci wybranych przez nas treści nauczania bierzemy pod uwagę cechy charakteryzujące dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Dzieci w wieku przedszkolnym:

  • postrzegają świat całościowo,
  • mają naturalną ciekawość otaczającego je świata,
  • potrafią skoncentrować się i skupić uwagę jedynie przez krótki czas,
  • szybko się uczą, ale też szybko zapominają,
  • mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię,
  • są bardzo wrażliwe na krytykę,
  • uczą się głównie poprzez działanie i ruch,
  • szybko się angażują w różne działania i równie szybko je porzucają,
  • mają stałą potrzebę zabawy i fizycznej aktywności,
  • reagują spontanicznie i emocjonalnie.