„SZOP – spokojna obserwacja (S), zachęta do badania rzeczywistości (Z), ograniczenia (O), pochwały (P).

MSW – mówienie (M), słuchanie (S), wyjaśnianie (W). Pozwala zrozumieć sposób myślenia dziecka.

PiR – porządkowanie (P) i rytualizacja (R). Każdy dzień staje się dzięki temu przewidywalny i spokojny.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI – nowe doświadczenia dla dziecka i więcej swobody dla rodziców.

ŚWIADOMA DYSCYPLINA – nauka właściwych zachowań i kontrolowanie emocji z pełną świadomością, poprzez dobry przykład.”
Tracy Hogg

 

Kolejnym założeniem „UliLand” jest wspomaganie rozwoju dziecka we wszystkich sferach: sferze woli, uczuć i myślenia, zamiast sztucznego stymulowania pamięci i procesów myślowych.
Przed przejściem do formalnego kształcenia trzeba umożliwić dziecku poznanie świata wszystkimi zmysłami i dać radość tworzenia.

z

Najlepszą zabawą dla dziecka nie jest wcale „bawienie się” (czyli używanie gotowych produktów do zabawy), lecz sam proces tworzenia zabawy czyli po prostu „tworzenie”. To jest najlepsza zabawa i właśnie to wywołuje najwięcej emocji i największe zaangażowanie u dzieci. Myślę, że każdy rodzic zaobserwował taką prawidłowość, że dzieci, ze wszystkich pięknych, kolorowych, plastikowych zabawek, wybierają zakrętki od słoików, pudełka, patyczki przyniesione gdzieś z lasu. To co skończone, gotowe, nie daje dziecku radości i zadowolenia, bo nie zostawia miejsca dla jego indywidualności i fantazji. Do „gotowego” można się tylko „dostosować”, a dziecko nie ma się „dostosowywać” tylko samo tworzyć i organizować. W naszym przedszkolu dziecko ma okazję rozwijać swoje twórcze myślenie przy okazji ucząc się języka angielskiego.

W naszym Przedszkolu przestrzegamy również zasad, które określają sposób realizacji celów kształcenia w nauczaniu języka obcego:

  • „zasada poglądowości nauczania – zakłada bezpośrednie poznawanie rzeczywistości, oparte na obserwacji. Nauczyciel wspomaga się konkretnymi przedmiotami, ilustracjami, kartami obrazkowymi /flashcards/,

  • zasada przystępności – polega na uwzględnieniu w procesie kształcenia właściwości rozwoju psychofizycznego dzieci,

  • zasada stopniowania trudności – jest koniecznym warunkiem efektywnego prowadzenia procesu kształcenia. Należy zawsze zaczynać od najprostszych słów czy zwrotów. Ponadto wprowadzane słownictwo powinno być bliskie dzieciom i dotyczyć ich samych,

  • różnorodność środków dydaktycznych – należy pamiętać aby co jakiś czas zmieniać rodzaj aktywności dzieci. Zabawa wymagająca aktywności fizycznej powinna przeplatać się z zabawą wymagającą skupienia. Jeden rodzaj aktywności nie powinien trwać zbyt długo, aby dzieci miały ochotę do niego powrócić za jakiś czas”.

    Program nauczania języka
    angielskiego w przedszkolu.
    Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07