Piosenki.
Wykorzystanie piosenek w sposób naturalny może stanowić rdzeń nauczania dzieci języka obcego. Połączenie słów z nastrojową lub rytmiczną muzyką znacznie ułatwia ich zapamiętywanie. Nieregularna pozycja akcentowanej sylaby w języku angielskim może być z powodzeniem zapamiętana w dobrze skomponowanej piosence. Piosenki z aktywnością ruchową maksymalizują efekt równoczesnego uczenia się poprzez doznania wzrokowe, słuchowe, werbalne i ruchowe.

Jak uczymy z wykorzystaniem piosenek:

 • Śpiewając pokazujemy czynności lub rzeczy o których jest mowa w piosence. Dzieci zwykle najpierw naśladują wykonywane przez nas ruchy, dopiero później włączają się ze słowami. Jest to naturalne. Dzieci skuteczniej zapamiętują słowa piosenki, jeśli jest ona połączona z ruchem.

 • Śpiewamy razem z dziećmi. To bardzo ważne aby dzieci widziały, iż muzyka również nauczycielowi sprawia przyjemność, to zachęci je do uczestniczenia w śpiewaniu piosenek.
  Powtarzanie jest kluczem do sukcesu. Im więcej dzieci słuchają i włączają się do śpiewania piosenek, tym lepiej się ich nauczą.

 • Tak, jak w przypadku wielu innych czynności w tym wieku, dzieci mogą być jedynie zachęcane, nigdy zmuszane do uczestnictwa w piosenkach. Zanim niektóre dzieci nabiorą wystarczająco dużo pewności siebie, aby aktywnie włączyć się w śpiewanie piosenek, będą słuchały i przyswajały je, nawet jeśli niektórym z nich zajmie to nieco więcej czasu.

 • W naszej Akademii Przedszkolaka piosenki stanowią tło muzyczne dla gier i zajęć przy stolikach oraz podczas wszelkich ćwiczeń.
  Dzieci zaczynają nucić poznane melodie w czasie zabawy, a także w domu. Nieświadomie utrwalają wtedy słownictwo a ich otwartość na użycie słów, które są im znane wzrasta.


Historyjki.

Historyjki mają ogromne znaczenie w edukacji dzieci. Dzieci uwielbiają historyjki. Słuchanie historyjek sprawia dzieciom przyjemność, czują się wtedy swobodnie, a w sytuacji wolnej od stresu przyswajanie języka potęguje się. Technika ta jest dla dzieci interesująca i przyczynia się do zapamiętywania całych konstrukcji zdaniowych oraz słownictwa w formie zabawy.z

Jak uczymy z wykorzystywaniem historyjek:

 

 • Ważne jest stworzenie właściwej atmosfery i wyciszenie dzieci przed wprowadzeniem historyjki, zaczynając tę część stosujemy rutynowe działania używając odpowiednich zwrotów np. ssshhh, It's time to listen. Are we ready?
 • Historyjki czytane są przez nauczycieli lub odsłuchiwane z płyty CD. W przypadku samodzielnego czytania staramy się manipulować głosem w taki sposób aby opowiadanie było atrakcyjne.
 • Jeżeli opowiadanie posiada ilustracje, dzieci obserwują obrazki wraz z rozwijającą się fabułą.
 • Czytając historyjkę kolejny raz, robimy przerwy tak, aby dzieci uzupełniały luki, oraz celowo popełniamy błędy, aby dzieci je poprawiały – to zabawne formy powtórzeń.

 

Gry i zabawy.

zStosujemy gry i zabawy ruchowe, z bieganiem, skakaniem, orientacyjno-porządkowe, zgadywanki oraz gry zachęcające do mówienia. Zabawy uspokajające, opierające się na słuchaniu, puzzle, prace plastyczno-techniczne oraz wiele innych.

Dzieci w okresie przedszkolnym są bardzo ruchliwe i uczą się wielu rzeczy na raz. Zasadą metod stosowanych w nauczaniu dzieci jest jak najczęstsze łączenie produkcji językowej z czynnościami motorycznymi. Metoda reagowania całym ciałem (TPR – Total Physical Response) opiera się na rozumieniu i wykonywaniu poleceń wydawanych przez nauczyciela; uczniowie pokazują zrozumienie poleceń ruchem, gestem, a nauczyciel wspomaga swoje polecenia językiem ciała. Dzieci uczą się w większym stopniu poprzez fizyczne reakcje niż dzięki werbalnemu powtarzaniu. Metoda ta służy rozwijaniu sprawności słuchania i ma zastosowanie właśnie do dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ wykorzystuje ruch w nauce języka, a przede wszystkim zakłada, że nauczanie ma być dla dzieci wyłącznie przyjemnością /wykluczamy sytuacje rodzące stres/.